IMAHÉT A KRISZTUSHÍVŐK EGYSÉGÉÉRT

Gödöllő, 2016. január 18-23.
ima-istentiszteletek este 6 órakor

18. hétfő           Szentháromság templom
Lőrik Levente
baptista lelkipásztor
(utána: szeretetvendégség!)

19. kedd           Evangélikus templom
Hugyecz János plébános

20. szerda         Baptista imaház
Sivadó János
görögkatolikus parókus

21. csütörtök    Premontrei templom
Albert Gábor
evangélikus lelkész

22. péntek        Máriabesnyői Bazilika
Balogh Tamás
református lelkész

23. szombat      Református templom
Turai János
plébános
(utána: szeretetvendégség!)

„Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!”(1Pét 2, 9)