Awesome Camp angol nyelvű ifjúsági bibliatábor Dömösön

01

Awesome Camp angol nyelvű ifjúsági bibliatábor Dömösön

Az ifi-tábort a Gödöllői Baptista Gyülekezet szervezésében a nagy-britanniai (walesi) testvéreinkkel közösen rendeztük júl. 26 – aug. 1. között, idén immár 6. alkalommal. A tábor helye (Dömös, Biblia Centrum) ideális a nyári bibliatábor lebonyolításához. A résztvevő 25 fő, 12-18 éves korú tini csaknem mindegyikét saját zuhanyzóval rendelkező 3,4, ill. 5 ágyas szobákban szállásoltuk el, számukra napi 4-szeri étkezést biztosítottunk, ebből hármat a Biblia Centrum étkezdéjében. A résztvevők fele (13 fő) a gyülekezetünkhöz tartozik, a másik fele az ő barátaikból, illetve a gyülekezetben szervezett King’s Club (szintén bibliai, angol nyelvű) táborból „kinőtt” tinédzserekből tevődött össze.

Az általános napirendi pontok a tinik életkori sajátosságaikhoz alkalmazkodtak. Lehetőséget teremtettünk a Biblia tanulmányozására, az Úr Jézus megváltó munkájának megismerésére, az angol nyelv folyamatos használatára és fejlesztésére és a szabadidő helyes eltöltésére. A tábor elsődleges célja természetesen az volt, hogy a tinédzserek minél közelebb kerüljenek Istenhez, minél jobban megismerhessék Őt, személyesen találkozzanak Vele, és lehetőségük legyen dönteni Mellette.

A tábor állandó programjai a következők voltak:

reggeli csendesség és Biblia-tanulmányozás a Szentírás Szövetség által kiadott „Útjelző” segítségével,

reggeli áhítat, melyet az első napokban a tábor brit vezetői, majd a hét második felében a táborozó tinédzserek közül kijelöltek vezethettek,

reggeli összejövetel, dicsőítés és közös Biblia-tanulmányozás Márk evangéliuma alapján,

kis csoportos angol óra korosztály és nyelvtudás alapján,

kis csoportos Biblia-tanulmányozás, beszélgetés a délelőtti közös alkalmon elhangzottakról, a fiatalok személyes kérdéseinek megválaszolása, szintén korcsoportok alapján,

délutáni közös játékok a konferenciateremben, majd dicsőítés, végül az evangélizáció.

A tábori hét fő vonala Márk evangéliumának tanulmányozása, az Úr Jézus Krisztus életének és megváltó munkájának megismerése volt. A reggeli áhítat, a délelőtti közös alkalmak tanításai, a délutáni evangélizációk, valamint a dicsőítések angol nyelven (tolmácsolással), a kis csoportos beszélgetések pedig magyar nyelven zajlottak. Minden napra rendeztünk szabadidős tevékenységet, mint pl. éjszakai túra, kirándulás a Rám-szakadékba, bobozás Visegrádon, „Ki mit Tud?”, sport nap, tábortűz és szalonnasütés. Ezeken kívül a fiataloknak maradt elég szabadideje a sportolásra, játékra, közös beszélgetésekre és a nyelv gyakorlására a hasonló korosztályú walesi segítőkkel, akikkel hosszú távú jó kapcsolatokat alakítottak ki.

IMG_5549

Tapasztalataink:

képet kaptunk már a tábor elején arról, hogy fiataljaink mennyire ismerik Istent, mennyire olvassák és ismerik a Bibliát, szoktak-e rendszeresen imádkozni, és milyen kérdéseik vannak a kereszténység egészével kapcsolatban,

örömmel tapasztalhattuk, hogy a táborban részt vevő fiatalok mind nyitottak Isten és az Ő Igéje felé, és bízunk abban, hogy a gyülekezeti ifjúsági alkalmakon részt vevők számát közülük sokan fogják gyarapítani,

a tábor végén kapott visszajelzések alapján a fiatalok kedvenc tábori időtöltése mindhárom korcsoportnál a közös, kis csoportos Biblia-tanulmányozás és az esti evangélizációs alkalmak voltak,

a keddi evangélizáción, melyre vendégül hívtuk Patton Márk esztergomi lelkipásztor testvért, 8 fiatal hozott döntést Jézus Krisztus követése mellett, akik közülük négyen a gyülekezetünkből valók, négyen pedig „külsősök”.

Hálásak vagyunk, hogy Isten meg tudott érinteni minket ez alatt a 6 nap alatt, hogy közel kerülhettünk Hozzá és tapasztalhattuk áldásait, és az összes tervezett programot maximálisan meg tudtuk valósítani! Köszönjük a 3 angol anyanyelvű felnőtt szakmai vezető és 4 angol segítő, valamint a 4 magyar felnőtt szakmai vezető és 2 hazai segítő odaszánt munkáját! A BBEK pályázatán elnyert támogatás nélkül a résztvevő 25 tanuló nem tudta volna ennyire tartalmasan és eredményesen eltölteni a nyári szünidejéből ezt a 6 napot. Köszönjük!

Téglási Gábor és Krisztina